Resultater 2017

km        Vår                        Høst

3           onsdag 16. mai      tirsdag 15. august
5           tirsdag 23. mai       tirsdag 22. August
7           tirsdag  30. mai      tirsdag 29. August
9           tirsdag 6. juni         tirsdag  5. september
12         tirsdag 13. juni       tirsdag 12. september