Resultater 2015

km        Vår                        Høst

3           tirsdag 19. mai       tirsdag 18. august
5           tirsdag 26. mai       tirsdag 25. august
7           tirsdag  2. juni        tirsdag  1. september
9           tirsdag 9. juni         tirsdag  8. September
12         tirsdag 16. juni       tirsdag 15. september